укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Докторантська програма (PhD): Загальна інформація

Вимоги до наукового ступеня

Наголос у цій програмі робиться на розвитку інтелектуальної майстерності, соціальної відповідальності і професійної компетентності. Найбільш важливі вимоги програми передбачають активну роботу в межах пропонованих курсів, вдосконалення володіння англійською мовою, успішне проходження дослідницької та викладацької практики, складання кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації і написання дисертації під керівництвом щонайменше двох керівників (одного зовнішнього і одного дібраного з-поміж викладачів програми). Докторанти зможуть писати і захищати свої дисертації українською, російською, польською чи англійською мовами. У випадку написання дисертації першими трьома вказаними мовами на час завершення докторантської програми докторант повинен подати коротку версію своєї докторантської праці англійською мовою.

Упродовж навчання докторанти повинні здобути 90 кредитів, як-от:

 1. Підставові вимоги (шістнадцять кредитів):
 • Філософія
 • Докторантський семінар у певній ділянці
 • Спеціалізований колоквіум
 1. Теорія (дванадцять кредитів), два курси на вибір з-поміж запропонованих у програмі Літнього університету.
 1. Дослідницька навчальна програма (дванадцять кредитів), два курси на вибір з-поміж:
 • Логіка, етика та стратегії дослідження.
 • Кількісні методи дослідження.
 • Якісні методи дослідження.
 • Порівняльні та історичні методи дослідження.
 • Теренові дослідження.
 1. Спеціалізація у ділянці дослідження (двадцять чотири кредити), яку кожен докторант/-ка може обрати індивідуально з наявного навчального плану магістерської програми в рамках консорціуму Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського католицького університету, а також із програми спеціально організованого міжнародного літнього університету.
  За рекомендацією керівників, схваленою Комітетом з присвоєння ступенів, докторанти обирають дві ділянки, тематично і теоретично пов'язані з темою їхнього дисертаційного дослідження та суміжних з нею субдисциплін. Докторанти доповнюють свій індивідуальний навчальний план у межах обраної і схваленої спеціалізації за рахунок спецкурсів у межах консорціуму та можливостей закордонного стажування. Докторанти демонструють свою компетентність у кожній ділянці письмово (дослідницький міні-проект в межах дисертаційної тематики та розгорнений критичний огляд літератури до нього) та обстоюють усно перед комісією.
  Письмові роботи в межах дисертаційної тематики (див. вище) та усний іспит, який на них базується, у сукупності складають поглиблений кваліфікаційний іспит зі спеціалізації. Цей іспит відбуватиметься наприкінці другого року. Якщо поглиблений кваліфікаційний іспит успішно складено, докторант може подавати повний текст дисертації на розгляд Комітету з присвоєння ступенів і клопотати про попередній захист упродовж наступних двох років.
 1. Дисертаційне дослідження (двадцять шість кредитів)

  Докторанти повинні реєструватись для проходження дослідницької навчальної програми щороку, аж до моменту подання дисертації Комітету з присвоєння ступенів і прийняття ним цієї дисертації до захисту.

  Після закінчення першого року докторанти повинні подати розширений проект дослідження, в якому вони продемонструють, наскільки фахово вони беруться до теми. Проект міститиме такі складові:

 • огляд теоретичної і емпіричної літератури;
 • короткий опис конкретних дослідницьких питань, які розглядатимуться у роботі, методів, що будуть використані, та очікуваний внесок, який дослідження зробить у сучасну полеміку;
 • розгляд практичних і етичних питань, які впливатимуть на проведення дослідження;
 • орієнтовний графік проведення дослідження.

  Пропозиція дослідження повинна містити близько 5 000 слів (включно з примітками).

  Дисертація обсягом від 70 000 до 100 000 слів написана на підставі докторантського дослідження до кінця четвертого року навчання повинна бути завершена і подана на розгляд Комітету з присвоєння ступенів

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми