укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Докторантська програма (PhD): Загальна інформація

 Напрямки програми

Програма буде працювати на потреби сучасного українського суспільства, роблячи посильний внесок у європейську інтеграцію України і надаючи цій інтеграції усеможливої інтелектуальної підтримки.

Беручись за розпрацювання цієї програми ми зважаємо на те, що неможливо (і навряд чи потрібно) звести множинність і складність суспільних явищ до традиційно-інституційного розмежування дисциплін. Ось чому ця експериментальна PhD програма буде міждисциплінарною. Хоча її буде надбудовано над новими міждисциплінарними магістерськими програмами з соціології та культурології, однак на докторантському рівні навіть такого поділу робитися не буде. Вибудовуючи програму ми першочергово покладатимемося на місцеві кола дослідників і львівську школу, однак для зміцнення вже існуючого інтелектуального середовища ми будемо запрошувати до співпраці науковців і з інших університетів України і з-за кордону; налагоджувати стійкі дослідницькі контакти та розвивати ті, що вже існують. Зважаючи на попередній досвід, суспільний запит та наявний кадровий потенціал, програма працюватиме у таких чотирьох доволі широких тематичних напрямках, кожен з яких відкриває можливості для подальшої деталізації теми та її міждисциплінарного теоретико-методологічного обґрунтування:

а)антропологія повсякдення
Напрямок покликаний переозначити місце культури у "звичному" контексті повсякденного життя. Він проблематизуватиме і досліджуватиме, як люди набувають первинного досвіду інкультурації, як вони створюють та відтворюють культурні цінності, соціальні практики та структури влади живучи своїм рутинним життям, поглинені щоденними турботами, які здаються їм вкрай банальними (заробляння на життя, провадження дому, догляд за дітьми, соціалізація, готування до свят, виїзд у відпустки і т.д). У цій антиелітній теоретичній рамці основна увага звертатиметься на те, як накладаються та взаємозумовлюються ключові соціокультурні моделі, інститути та стилі життя. Ми запропонуємо цілу низку актуальних підходів до вивчення повсякдення, як-от: інтерпретативна соціологія, візуальний аналіз, теорія практик і стратегій, матеріальність культури та теорії споживацтва. Докторанти програми здійснюватимуть власні теренові розвідки для кращого засвоєння та інструменталізації таких понять, як соціокультурні тексти, символи, простори та структури, перед тим як приступати до свого повноформатного дисертаційного дослідження . Їм доведеться працювати з реальним різноманіттям соціальних ролей та практик, а також шукати пояснення та обґрунтування пересічним втіхам, стереотипам, ритуалам і табу в щоденному житті сучасників і попередніх поколінь.

б) (пост)культури; (пост)пам'яті; (пост)ідентичності
Цей напрямок докторантської програми має підтримати і зміцнити очевидний і теоретично вмотивований у нашому регіоні дослідницький інтерес до переосмислення соціальних та культурних проекцій у посткомуністичних країнах. Він торкатиметься тих посередників та засобів, через які люди засвоюють категорії культури, пам'яті та ідентичності, свідомо чи несвідомо протистоять їм та створюють нові подібні, а також глибоко вивчатиме взірці та постаті, парадигматичні для глокалізації і соціокультурної гібридності, які ще досі до кінця не усвідомлені, не артикульовані, а тому й не досліджені. Ми запропонуємо свої чи розвинемо існуючі теоретичні рамки відносин минулого і теперішнього, проявлення приналежності, соціальних палімпсестів, конструювання та солідарності між особистою і соціальною пам'яттю, стратегії амнезії і т.д. Ми запропонуємо до обговорення і вивчення масштабні спроби "реформувати габітус" у так звані перехідні епохи колись і тепер. Особливий наголос робитиметься на дослідженні разючих глобальних змін і місцевих перетворень упродовж останнього десятиліття.

в) соціокультурні дослідження міста
Напрямок передбачає науково-дослідницький акцент на "місті" та "міському", що є водночас і продуктом соціального, політичного та культурного, і місцем, де ці поняття формуються та засвоюються. Це широке та малодосліджене у нас наукове поле проявиться у дискурсивних розвідках соціальних структур, досвідів, а також стрімких перетворень міського середовища у перехідних суспільствах (міські субкультури, міське підприємництво (включаючи креативний клас і культурні індустрії), міська політика і стратегії змін, міські соціокультурні ландшафти, владні відносини в місті і т.д.). Цей програмний напрямок має неабияке значення для Львова і здебільшого орієнтуватиметься на порівняльні дослідження міст і містечок Центрально-Східної Європи, пов'язуючи їх із ширшою резонансною дискусією на схожі теми в глобальному контексті. Особлива увага приділятиметься переплетенню соціальних, економічних та політичних чинників при появі та зміні історичних та більш сучасних міст, а також при невідворотній ерозії неміського простору.

г) соціальні зміни та розвиток
Цей програмний напрямок досліджуватиме, як і за рахунок чого змінюються основні соціальні категорії та культурні сенси; як соціальні перетворення впливають на особистість, сім'ї та спільноти; як люди і місця реагують на ці зміни та випробування, напрацьовуючи нові стратегії пристосування чи протистояння (шокові соціальні реформи, зміни стилю життя, проявлення та зміна гендерних ролей, розширення політичної уяви і таке інше). Ми заохочуватимемо пошук аналітичних зв'язків між сучасністю і традиційним історичним сенсотворенням, наприклад, у питаннях про співвідношення місцевого, національного і гендерного. Програма органічно переплітатиме мікро- і макрорівневі підходи до трансформації соціальних структур та культурних рамок і залучатиме до докладного аналізу особисті (біографічні) досвіди минулого, теперішнього і уявного. Напрямок вивчатиме як і чому змінюються громади на соціо-культурному та економіко-структурному рівнях і чи сприяють ці зміни інтерналізації демократичних цінностей і принципів (рівності, справедливості, соціальної відповідальності та самоорганізації і т.д.) та розвиткові суспільства загалом.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми