укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Докторантська програма (PhD): Загальна інформація

Написання дисертації

Керівники зобов'язані щороку звітувати про прогрес докторантів. На додаток, щорічно до 1 жовтня, а бажано раніше, докторанти повинні подавати річні звіти про свою дослідницьку роботу до Комітету з присвоєння ступенів. Форма щорічного звіту, обсягом щонайменше 3000 слів, залежатиме від формату та характеру дослідження. Звіт повинен чітко віддзеркалювати поглиблення та розвиток вибраної теми дослідження, удосконалення первинного проекту, аналіз співпраці з керівниками/консультантами та дотримання часових рамок стосовно попереднього плану робіт за звітний період, рефлектувати на усі зміни та доповнення стосовно первісного проекту, а також містити детальний план робіт на наступний академічний рік. Особлива увага має відводитися на пояснення власних емпіричних досліджень (яка робота проводиться, яке її методичне обґрунтування, які бази даних задіяно, очікувані результати, часові рамки).

Упродовж першого року навчання докторанти повинні подати розширений проект дослідження, у якому вони мають визначити відповідні питання дослідження, змістову наповненість та методологію. Проект повинен відображати проблемний та концептуальний підхід до обраної теми, яку вони збираються досліджувати упродовж свого навчання. Насправді, цей первинний проект дослідження має визначальну роль у написанні дисертації. Упродовж першого року навчання докторанти повинні звузити свої ідеї стосовно дослідження, сформулювати дослідницькі питання, обдумати методичний бік дослідження, накинути приблизне змістове наповнення, подати проект дослідження обсягом до 3000 слів Докторантському комітетові. У такий спосіб робота докторанта оцінюватиметься не лише керівником, а й групою експертів, що є важливим для продуктивного розвитку задекларованої теми дослідження та подолання у зародку поважних, хоча малопомітних проблем.

На прохання докторанта, ретельно обґрунтованому у щорічному звіті про прогрес, та за письмової згоди керівника, можлива зміна або уточнення теми дисертації - за умови погодження з Комітетом з присвоєння ступенів.

Наприкінці другого року докторанти повинні подати розширений звіт про дослідження та огляд зорієнтованої на тему дослідження літератури. Звіт має засвідчувати наскільки глибоко й ефективно опрацьовано анотовану бібліографію відповідно до раніше поданого проекту дослідження.

Всередині 4 року програми, чи раніше, докторанти подають дисертації відповідним Докторантським комітетам та презентують їх на міжкафедральному докторантському семінарі. На семінарі докторанти отримують попереднє затвердження дисертацій та можливі рекомендації щодо невеликих змін. Після внесення змін докторанти подають остаточну версію дисертації обсягом 70 000 - 100 000 слів разом з коротким англомовним варіантом (близько 30% від оригіналу).

Після попереднього затвердження дисертації Докторантським комітетом дисертація надсилається зовнішнім рецензентам. У разі позитивних відгуків Комітет з присвоєння ступенів затверджує дисертацію до відкритого захисту перед Екзаменаційною комісією.

Усний захист дисертації є відкритим, однак запрошені особи можуть брати участь в обговоренні лише за згодою докторанта та Екзаменаційної комісії. Усних захист необхідний для всебічної оцінки дисертації та засвідчення того, що докторант засвоїв та добре володіє матеріалом у вибраній темі.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми