укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Соціологія праці та професії

Викладач: Юрій Пачковський

На цьому курсі з'ясовується соціальна роль праці в житті особи, різних соціальних груп та всього суспільства, досліджуються соціальні інститути і відносини у сфері праці, механізми ринків праці, специфіка трудової поведінки. Глибоко аналізуються проблеми трудової адаптації, мотивації, безробіття та міграції населення; розглядається протестна поведінка, шляхи її конструктивного вирішення за умов трудових конфліктів та суперечок. Значне місце в межах курсу відведено опису сучасної професіографії, що зумовлено появою нових професій, активним впровадженням у виробництво науково-технічних і економічних новацій.


Тривалість курсу: 32 год.
Кількість лекцій: 8 год.
Кількість семінарів: 20 год.
Кількість семінарів-дискусій: 4 год.

Запропонований магістерський курс дозволить глибше проникнути у соціальні і соціально-трудові відносини у сфері праці. Адже праця (трудова діяльність) одна з базових соціологічних категорій у розумінні суспільно-творчого характеру природи людини і соціуму. Праця, з одного боку, є мірилом особистісного потенціалу і можливостей людини, з іншого боку, діючий суб'єкт ставить свої вимоги до умов і організації як власної праці, так і праці інших суб'єктів.
Окрема актуальна проблема запропонованої програми магістерського курсу - це врахування соціальних і соціально-економічних процесів, що мають місце у сфері праці під впливом формування нового типу економічних відносин, а саме ринкових. У зв'язку з цим виникає необхідність розширення предметних меж традиційної соціології праці за рахунок введення нових тем, пов'язаних з розглядом соціологічних аспектів зайнятості (самозайнятості) і сучасного ринку праці, трудової міграції і соціально-трудової мобільності в суспільстві, що трансформується.

Мета курсу:

  1. Отримання магістрантами теоретичних знань щодо сутності соціально-трудових відносин і механізмів, що впливають на розвиток продуктивних (ресурсних ) сил суспільства.
  2. Спонукати до глибшого аналізу та проникнення у соціально-трудові процеси та відносини в умовах ринкових трансформацій.
  3. Оволодіння магістрантами соціологічними теоретико-методологічними підходами щодо аналізу трудових відносин, що мають місце у виробничих групах і організаціях.

Що цей курс навчить.

  1. Аналізувати процеси, що відбуваються у сфері соціально-трудових відносин.
  2. Чітко визначити предметну сферу соціології праці як галузевої соціології.
  3. Знаходити логічний зв'язок з іншими магістерськими курсами, що порушують дотичні із соціологією праці проблеми.
  4. Збудувати власну стратегію наукового пошуку актуальних проблем соціології праці та професії.

Тема 1. Методологічні основи соціології праці
Тема2. Соціологічний аналіз трудової діяльності
Тема 3. Виробничі групи і організації
Тема 4. Трудова поведінка і адаптація працівників на виробництві
Тема 5. Трудовий конфлікт як об'єкт соціологічного аналізу
Тема 6. Соціологія ринку праці та зайнятості
Тема 7. Соціально-трудова мобільність у сфері праці
Тема 8. Соціологія професії
Тема 9. Соціологія професійної освіти
Тема 10. Трудова кар'єра у соціологічному вимірі

СЕМІНАРИ ДИСКУСІЇ
Тема 1. Науково-технічний прогрес та інноваційні зміни в системі виробничих відносин
Тема 2. Діалектика відносин у сфері праці і поступ суспільства

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми