укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Соціологія культури

Викладач: Оксана Іванкова-Стецюк

На курсі розглядаються основні теоретичні і практичні проблеми досліджень культури у соціологічній перспективі та основні елементи культури як соціальної системи, цінності і норми, соціологічні виміри культури: масова/елітарна, традиційна/сучасна. Курс пропонує огляд соціологічних теорій культури 20 ст., а також приклади їх застосування при аналізі соціокультурних контекстів. Значну увагу приділено соціальним закономірностям динаміки культури, а також розвитку таких її підсистем, як релігія, наука, освіта, мистецтва, спорт.


 

Тривалість курсу: 32 академічних години

Мета курсу: ознайомлення з основами соціокультурного аналізу та використання отриманих знань при розгляді актуальних соціологічних проблем сучасної культури.

Завдання курсу:

  • оволодіння магістрантами соціологічними теоретико-методологічними підходами дослідження культури (ретроспектива і перспектива);
  • розвиток критичного мислення магістрантів;
  • виявлення індивідуальних здібностей магістрантів та їх розвиток ("теоретик"/"практик"; "нормативник"/ "інтерпретатор").

Що цей курс навчить.

Після завершення навчання магістрант:

  • ознайомиться з теоретико-методологічними основами соціології культури як наукової дисципліни, зокрема, отримає уявлення про основні віхи розвитку соціології культури, її структуру та завдання;
  • зрозуміє методологічні особливості соціокультурних досліджень, зокрема, особливості застосування кількісних і якісних методів соціології при дослідженні культурних явищ;
  • навчиться виявляти та аналізувати проблеми функціонування соціокультурної сфери в сучасному суспільстві, пропонувати власні варіанти їх вирішення.

БЛОК А.
Теоретико-методологічні основи соціології культури

А.1. Соціологія культури як наукова дисципліна: витоки, становлення, об'єкт, предмет і завдання
А.2. Вибрані структурні компоненти соціології культури: соціологія мистецтва, етнокультурсоціологія, соціологія дозвілля
А.3. Методологічні особливості соціокультурних досліджень
А.4. Аналіз культури як системи

БЛОК Б.
Актуальні соціологічні проблеми сучасної культури


Б.1. Мистецтво в сучасній Україні: нове життя після смерті старого міфу
Б.2. Українська культура в умовах глобалізації
Б.3. Інформаційно-технологічні складові сучасних соціокультурних змін
Б.4. Культурна політика як інструмент регулювання культури в сучасному світі

БЛОК В.
Соціологія культури в кількісних і якісних показниках

В.1 Підсумкова конференція: презентація проекту

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми