укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Соціологія релігії

Викладач: Борис Поляруш

Цей курс системно опрацьовує комплекс проблем і теорій, пов'язаних з формами релігійної організації та типами суспільного устрою. Особлива увага звернена на закономірності та внутрішній механізм релігійної взаємозалежності, з одного боку, та суспільних (політичної, економічної, соціальної, культурної, родинного життя тощо) ділянок. Акцентуючи на специфіці релігійно-суспільної взаємодії в Україні (в історичному, модерному та сучасному контекстах) висвітлено порівняльний аспект - співставлення механізмів вияву та можливостей реалізації традиційної та новочасної релігійності у різних суспільствах. Курс розглядає як традиційні підходи до релігійно-соціологічної проблематики, так і сучасні концепції.


 

Тривалість курсу 32 год.

Чому цей курс потрібний? Курс "Соціологія релігії" дасть магістрантам можливість дослідити релігію як соціальний феномен, її роль в житті суспільства, нації, сім'ї, людини. Робота над матеріалами цього курсу буде сприяти професійному становленню магістрантів-соціологів, вдосконаленню їхніх теоретичних знань, умінь і навичок аналізу соціо-культурної та релігійної ситуації в регіоні, в Україні в цілому.

Метою даного курсу є:

оволодіння слухачами знань з соціології релігії як наукової дисципліни, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями соціології релігії, методами і найважливішими результатами її емпіричного дослідження.

Що це курс навчить:

  • магістранти оволодіють базовими знаннями з соціології релігії;
  • вдосконалять навички праці з творами сучасних західних і вітчизняних соціологів релігії;
  • здобудуть досвід участі в дискусіях з теоретичних питань соціології релігії;
  • навчаться самостійно аналізувати дані соціологічних досліджень проблем соціології релігії;
  • продемонструють вміння використовувати матеріали соціологічних досліджень проблем релігії при написанні індивідуальних робіт по темам курсу.

Тема 1. Соціологія релігії в системі соціогуманітарних знань.
Тема 2. Релігійні фактори формування особи.
Тема 3. Релігія і сім'я.
Тема 4. Релігія як фактор національної інтеграції.
Тема 5. Релігія в структурі суспільства.
Тема 6. Релігія в глобальному світі.

Теми семінарів-дискусій

Тема 1. Родина і релігія (2 год)
Тема 2. Соціальні доктрини католицької та православної церкви. (2 год).
Тема 3. Майбутнє ісламу в Україні. (2 год)

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми