укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Кількісні методи соціологічних досліджень

Викладач: Ауріка Миронюк

Емпіричні дослідження є основним інструментом перевірки соціологічних теорій необхідних для фахового соціолога. Курс ознайомить слухачів з основними етапами підготовки та проведення соціологічного дослідження, базованого на кількісних методах; навчить магістрантів використовувати відповідні методи статистичного аналізу емпіричних даних; допоможе виробити навики застосування комп'ютерних програм ОСА та SPSS для аналізу даних емпіричних досліджень.


Тип курсу:
основний
Рівень курсу: магістерський
Тривалість та рейтинг курсу: 16 тижнів, 48 год.; 5 кредитів
Попередні вимоги: магістранти повинні мати базові знання із математичної статистики (у рамках вступного курсу) та загальної методології проведення соціологічних досліджень

Мета курсу:
Емпіричні дослідження є основним інструментом перевірки соціологічних теорій, а тому кожен професійний соціолог повинен володіти методикою їх проведення. Основною метою пропонованого курсу є:

  1. Ознайомити слухачів з основними етапами підготовки та проведення соціологічного дослідження, базованого на кількісних методах.
  2. Навчити магістрантів використовувати відповідні методи статистичного аналізу емпіричних даних.
  3. Виробити навички застосування спеціальних прикладних комп’ютерних програм ОСА та SPSS для аналізу даних емпіричних соціологічних досліджень.

Загальна структура курсу:

Методологія проведення соціологічного дослідження

Тема 1. Вступ
Тема 2. Формування інструментарію (анкети)
Тема 3. Вибірка
Тема 4. Збір та первинна обробка соціологічних даних

Статистичний опис отриманої інформації

Тема 5. Розподіл даних
Тема 6. Середні величини
Тема 7. Міри розсіювання
Тема 8. Графічне подання даних

Статистичний аналіз отриманої інформації

Тема 9. Оцінювання параметрів та перевірка гіпотез
Тема 10. Показники взаємозв'язку між кількісними ознаками
Тема 11. Показники взаємозв'язку між якісними ознаками
Тема 12. Дисперсійний аналіз
Тема 13. Регресійний аналіз
Тема 14. Кластерний аналіз
Тема 15. Факторний аналіз

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми