укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Якісні методи соціологічних досліджень

Викладач: Тетяна Бурейчак

Цей курс знайомить магістрантів з методологією та практикою "якісної" соціології, яка на відміну та у доповнення до "кількісної" соціології є інтерпретативною, оскільки оперує не числами, а першоджерельними текстами у широкому розумінні. Соціолог-якісник вивчає динаміку життєвих цінностей конкретних осіб чи малих суспільних груп у часі, тому якісні методи належать до гуманістичної традиції соціологічних досліджень, коли науковець прагне до різнопланового розуміння людини як центрального феномена суспільства.

Навчальна програма: Магістерська програма зі соціології.
Тип курсу: Основний.
Час, тривалість та рейтинг курсу: 2-й семестр; 48 годин, 5 кредитів.

Мета курсу.

Якісні методи соціологічних досліджень поруч з кількісними є ключовими для отримання та інтерпретації емпіричних даних. Вони надають можливість науковцю прослідкувати не тільки числові виміри соціального явища, але й детально визначити його причинно-наслідкові зв’язки, глибинно проінтерпретувати його динаміки в тій чи іншій системі координат, отримати точку відліку для широкого спектру висновків, базовану на світоглядних цінностях конкретних індивідів, або малих суспільних груп тощо. Якісні методи відкривають нову перспективу в гуманістичній соціології, вільну від жорстких обмежень. Все це створює атмосферу інтелектуальної свободи для магістранта, який оволодіває “якісною” соціологією, що є дуже формуючим для майбутнього професійного соціолога-практика чи соціолога-теоретика.

Більш специфічно курс “Якісні методи соціологічних досліджень” має за мету:

  • допомогти магістрантові створити необхідну базу знань з теорії та загальної методології “якісних” соціологічних досліджень.
  • навчити магістранта методології науково-дослідного проекту в системі “якісної” соціології.
  • розширити його навики щодо самостійних практично-соціологічних досліджень.

Тематичний опис курсу

Тема А.1. Якісні методи соціологічних досліджень — визначення; місце в системі соціологічного знання; теоретична основа; ключові категорії та поняття; короткий історичний огляд.

Тема А.2. „Якісні“ та „кількісні“ соціологічні дослідження: порівняльні характеристики; протистояння та взаємодія. Знову про фокус зацікавлень „якісної“ соціології. Класифікація якісних методів соціологічних досліджень. Основні види першоджерельних „текстів“.

Тема Б.1. Біографічні дослідження - life history, соціологія особистості, соціологія життя.

Тема Б.2. Дослідження родинних спільнот та соціальної мобільності.

Тема Б.3. Тематичні студії (дослідження випадків) – case studies; девіантологічні дослідження.

Тема Б.4. Гендерні дослідження: “жіноча” та “чоловіча” проблематики.

Тема Б.5. Дослідження соціальних змін, вивчення динамік ідентичностей та лояльностей; соціологія політики; соціологія міста та села; маркетингова соціологія, промислова соціологія.

Тема Б.6. Історичні дослідження – oral history; етнографічні та етнологічні дослідження.

Тема В. Загальна методологія науково-дослідного проекту в системі “якісної” соціології.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми