укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Посткомуністичні трансформації

Юрій Біленко – кандидат економічних наук.

Наукові зацікавлення – перехідні економіки, теорія економічного зростання, посткомуністичні перетворення.

Курс вивчає посткомуністичні перетворення на основі соціологічно-економічно-політологічного аналізу. Предметом курсу є механізми зміни суспільних інститутів, цінностей, мотивів поведінки людей при переході від однієї соціально-політичної формації до іншої. Зміни досліджувано на прикладі країн Центральної та Східної Європи.


Тип курсу
: курс на вибір
Тривалість курсу: 13 тижнів, 32 год.,3 кредити

Мета курсу:

Посткомуністичні трансформації – новітнє явище в історії людства, яке вимагає соціологічного та економічного аналізу, пізнання механізму їх проведення.

  1. Ознайомити студентів з досвідом посткомуністичних трансформацій політичної, економічної, соціальної систем колишніх соціалістичних держав Цетральної та Східної Європи
  2. Навчити студентів застосовувати методи соціологічного аналізу при вивченні механізмів соціальних змін у різних сферах суспільного життя.
  3. Визначити основні закономірності та механізми посткомуністичних трансформацій, їх успішності та незворотності

Тематичний опис курсу

ТЕМА 1: Соціально-економічна природа соціалістичного суспільства в інтерпретації його творців та критиків

ТЕМА 2: Цінності, соціальні відносини та структура, людська поведінка в радянському суспільстві. Риси соціального архетипу “homo soveticus”

ТЕМА 3: Націоналізм (національні та етнічні конфлікти) versus інтернаціоналізм. Творення Нових Незалежних Держав

ТЕМА 4: Політичні інститути соціалістичного суспільства та їх трансформація на основі демократизації та плюралізму

ТЕМА 5: Колективні дії, громадсько-політичні рухи, недержавні організації, як рушійна сила політичних змін та побудови громадянського суспільства. Проблеми формування соціального капіталу

ТЕМА 6: Трансформація соціальної структури, творення нових еліт

ТЕМА 7: Економічні реформи , формування інститутів ринкової економіки, нових моделей соціально-економічної поведінки

ТЕМА 8: Людський розвиток, освітні реформи, якість життя та coціальна політика

ТЕМА 9: Соціально-економічні, політичні індикатори посткомуністичних трансформацій в країнах Центральної та Східної Європи та Нових Незалежних Державах: кількісний аналіз

ТЕМА 10: Соціальний прогрес та регрес в контексті посткомуністичних трансформацій

ТЕМА 11: Теорії соціальних змін та реальний досвід посткомуністичних трансформацій. Проблеми творення теорії посткомуністичної трансформації
Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми