укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Історія та теорія сучасної соціології (від поч. ХХ ст.)

Викладач: Борис Поляруш

Курс розроблено із врахуванням недоліків нормативних курсів з соціології, які недостатньо приділяють уваги новим західним соціологічним теоріям. Програма охоплює головні етапи становлення соціології XX ст., а також ключові проблеми, що опинилися в центрі уваги сучасних вітчизняних і західних соціологів. Магістранти навчаться використовувати різноманітні теоретичні підходи для аналізу актуальних суспільних проблем.


Тип курсу: основний
Тривалість курсу: 48 год. (лекції 18 год., семінари 30 год.)
Попередні вимоги. Магістранти повинні прослухати:
  • нормативний курс “Соціологія” по програмі навчання бакалаврів;
  • курс “Вступ в соціологію” впродовж вступного періоду (за виключенням тих, хто закінчив навчання по спеціальності “соціологія”);

Мета курсу:

Загальна мета:

  • оволодіння слухачами знань з історії розвитку теоретичної соціології в XIX-XX cт.
  • критичне розуміння макро- та мікросоціологічних теорій, які визначили характер сучасної соціології;

Спеціальні цілі курсу:

  • oсмислення значення мультипарадигмального підходу до аналізу суспільного життя.
  • оцінка можливостей найбільш впливових соціологічних теорій XX cт.
  • розвиток соціологічної уяви, яка має бути застосована при аналізі різноманінтих проблем соціології.

Теми лекцій та академічних семінарів:

Тема 1. Еволюція теоретичної соціології
Тема 2. Соціологічний аналіз культури
Тема 3. Суспільство як соціальна система.
Тема 4. Соціальні інститути та організації.
Тема 5. Соціальні спільності.
Тема 6. Особистість в системі соціальних відносин
Тема 7. Соціальна взаємодія.
Тема 8. Соціальні зміни та проблеми глобалізації.

Семінари дискусії, ділові ігри, соціодрами.

Тема 1.Емпірична чи теоретична соціологія?
Тема 2. Соціологія знання і соціологія науки
Тема 3. Марксистська теорія суспільства: минуле і сучасність.
Тема 4. Технократичні концепції суспільства:
філософія і соціологія техніки.
Тема 5. Теорія соціального обміну
Тема 6. Теорія соціального конфлікту
Тема 7. Майбутнє соціології в Україні.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми