укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Культурологія

Філософія

Андрій Дахній – кандидат філософських наук.

Наукові зацікавлення – історія філософії, сучасна західна філософія, переважно антропологічні й етичні аспекти її проблематики.

Ключове завдання курсу - дати магістрантам міцну освітню базу з філософії. Балансуючи між теоретичною й історичною перспективами, ми дійдемо до розуміння 'культури' як багатогранного філософського явища у можливих її конотаціях, але побачимо також випробування, які переживає філософія як академічна галузь при виході за власні дисциплінні рамки. Курс підставовий для успішної роботи магістрантів над дослідженнями конкретних пластів культури (пізнання, спілкування, пам'ять, міф, причинність, спадкоємність, віра, намір і дія, наука, влада, ідентичність тощо).

Тип курсу: основний
Рівень курсу: магістерський
Тривалість курсу: 64 год.

Мета курсу:

  • допомогти магістрантам у здобутті грунтовної освіти у сфері філософії, сприяти їм у застосуванні засвоєних знань і навичок у культурологічних чи соціологічних дослідженнях;
  • вивчити теоретико-методологічні основи гуманітарного знання через ознайомлення із філософією як його засадничою сферою;
  • сформувати у магістрантів цілісне бачення філософського світогляду через його ідентифікацію на тлі інших типів світогляду; водночас допомогти у з"ясуванні суті інтердисциплінарності як чільної тенденції сучасного наукового життя;
  • показати специфіку існування філософії в новітніх умовах, себто її реагування на виклики сучасної цивілізації та осмислення їхнього впливу на природу людини і суспільства.

Тематичний план курсу:

Тема 1. Філософія і світогляд.

Тема 2. Предмет і структура філософії.

Тема 3. Сенс філософії на тлі її історії.

Тема 4. Західна і східна культурні парадигми.

Тема 5. Феномен західної філософії.

Тема 6. Основні етапи розвитку західної філософії.

Тема 7. Філософія і філософування: започаткування некласичної філософської парадигми.

Тема 8.
Класики некласичного філософування: Сьорен К"єркегор і Фрідріх Ніцше.

Тема 9.
Проблема людини у західній філософії новітнього часу.

Тема 10.
Осмислення новітньою філософією шляху західної культури і цивілізації.

Тема 11.
Філософські виміри соціокультурних досліджень.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми