укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Культурологія

Европейська інтеґрація

Викладач: Леся Угрин

Курс пропонує дискусію з приводу "європейської ідентичності", зокрема про історію та ідею європейської інтеграції східної і західної Європи, об'єднання Європи поза межами національних держав, культурної політики та культури як політики, суперечностей інтеграції, зовнішньо-політичної ролі Європейського союзу. Суттєвий наголос робиться на визначенні пріоритетів України у творенні європейської культурної політики, на українсько-європейському діалозі.

 

Тип курсу: На вибір
Рівень курсу: Магістерський
Тривалість курсу: 32 год.


Мета курсу:
З'ясувати особливості культурного виміру европейської інтеграції, закономірності формування европейської культурної ідентичності та їхній вплив на всі сфери інтеграції та процеси розширення Европейського Союзу на сучасному етапі, формувати цілісне бачення інтеграційних процесів в Европі, виробити навички аналізу культурної політики Европейського Союзу та розуміння можливих напрямів культурного співробітництва України та Европейського Союзу.

Що цей курс навчить:

 • Володінню понятійним апаратом і методологією дослідження культурних аспектів европейської інтеграції.
 • Розумінню ролі та місця культурних взаємодій та культурних процесів в европейській інтеграції.
 • Розумінню проблем та суперечностей процесу формування єдиного европейського простору.
 • Виробленню методологічних підходів до міжкультурного діалогу та комунікації на европейському культурному просторі, їх врахування в практиці офіційного та повсякденного спілкування.
 • Використовувати знання, методологію та методи різних гуманітарних дисциплін для осмислення европейської інтеграції як історичного цілісного процесу формування европейської спільноти.

Тематичний план курсу

Тема 1. Цивілізаційні та культурні чинники в процесах об'єднання Европи

 • Культурні детермінанти інтеграційних процесів.
 • Спільний культурний простір як контекст об'єднавчих та інтеграційних процесів в Европі

Тема 2. Европа як культурна спільність

 • Европейська культура: розмаїття та (чи) єдність?
 • Европа як духовна спільність

Тема 3. Об'єднуюча роль християнства в Европі

Тема 4. Европейська ідентичність та інтеграційні процеси в Европі

 • Поняття Европи та европейськості
 • Европейська та національні ідентичності народів Европи - конфлікт, взаємодоповнення чи подолання?

Тема 5. Політична культура Европи

 • Роль політичної культури в процесах европейської інтеграції
 • Европейське громадянство і проблеми культурної ідентичності

Тема 6. Центральна і Східна Европа: в пошуках ідентичності та культурного самоусвідомлення в процесах інтеграції до ЕС

Тема 7. Людський вимір европейських інтеграційних процесів

 • Европейська культура як стиль життя, споживання
 • Інтенсифікація міжлюдських комунікацій та культурна ідентичність в Европі

Тема 8. Україна в европейському культурному просторі

Тема 9. Культурна політика Европейського Союзу

 • Особливості та принципи культурної політики ЕС
 • Сфери спільної культурної політики

Презентація групового проєкту "Програма культурного співробітництва України та ЕС"

Презентація есеїв

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми