укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Культурологія

Антропологія культури

Викладач: Олена Галета

Курс показує, як традиційна культурна антропологія видозмінюється в антропологію сучасної культури, досліджує ідентичність у модерній та постмодерній культурі і вчить, як передавати особистий досвід "чужої" культури і відчитувати власну культуру як "іншу". Магістранти навчаться вирізняти, семіотизувати і текстуалізувати культуру, аналізуючи проблеми міфологічної свідомості, простору і часу, культури й культурного розвитку, поняття символу, жертви і ритуалу, праці й гри, свята і повсякдення.

 

Тип курсу: основний
Рівень курсу: маґістерський курс для ІІ семестру навчання за програмою з культурології
Тривалість курсу: 48 аудиторних годин

Мета курсу:

 • Визначення предмета, проблемного поля, основних категорій і понять, які використовують при антропологічному аналізі окремих культур і культури як такої.
 • Перетворення автобіографізму на культурний біографізм – взаємнозумовлене прочитування людини і культури.
 • Наповнення емпіричного обширу культури, його диференціація, семіотизація, текстуалізація та інтерпретація.

 • Відчитування “чужого” культурного досвіду й опанування способів його “присвоєння”

Тема 1. Антропологія культури: наука і навчальна дисципліна:

 • Проблемні поля антропологічного та культурологічного знання. Сегменти накладання.
 • Наука в пошуках предмета: колізії самонайменування (імена та псевдоніми АНТРОПОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ).
 • Передісторія – історія – постісторизм: становлення і розвиток антропологічних напрямів та шкіл.

Тема 2. Семіотика: набутки і втрати:

 • Знак, символ, семіосфера. Шлях до симулякра.
 • Міф та ресурси res.

Тема 3. Професійний чужинець прибуває на місце зустрічі:

 • Інтерпретативна антропологія.
 • Постструктуралізм, постмодернізм.

 • Наука під сумнівом: “голос антрополога чути скрізь”.
  Колекція як форма антропологічного знання (Дж. Кліффорд).
  Концепції у формі знака запитання.
  Виклик сучасності.
 • Антропологічний поворот: подолання кризи чи антропологічне безумство?

Тема 4. Культура у людському вимірі:

 • “У пошуках втраченого часу” і простору.
 • Вік як світ: дитинство – молодість – зрілість – старість.
 • Між Я та Є: народження і смерть – здійснити та помислити.

Тема 5. Людина у Будинку мови:

 • Мова: зачароване коло чи коло рятівне?
 • Текст як Буква і Літера.
 • Текст чи Твір?
 • “Говорити, мовчати і говорити знову” (антропологія мовчання).

Тема 6. Культурна регуляція життя людини:

 • Обряд і ритуал.
 • Праця і гра.
 • Свято та повсякденність. Карнавалізація.
 • Топологія міста і села.

Тема 7. Поза традиції. Культури: зустрічі і кордони. Способи ідентифікації.

 • Особистість в культурі: X – Y – Z: Я – Ти – Ми.
 • Традиціоналізм та модернізм.
 • Культуроценози і антропоценози. “Конфлікт цивілізацій”. Малюнки на карті: Схід – Захід, Північ – Південь.
 • Сучасні способи ідентифікації. Субкультури.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми